Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Calendari 2022 de les assemblees preparatòries de SCIAS

08/03/2022 - 09:40

Del 23 de maig al 2 de juny tindran lloc les convocatòries prèvies a l’assemblea general ordinària de la cooperativa.

AsambleaSCIAS

Com a principal exponent del cooperativisme sanitari, per a SCIAS les assemblees preparatòries de les persones sòcies de consum i de treball són una plataforma per reflectir la voluntat de fer de la participació un eix fonamental de l’organització. Aquest any, en una situació menys condicionada per la pandèmia de COVID-19 i que recupera el calendari habitual, les corresponents assemblees preparatòries per a cada sector se succeiran al llarg de dues setmanes, entre el 23 de maig i el 2 de juny. Posteriorment, l’11 de juny, se celebrarà l’assemblea general.

Amb distribució de les persones sòcies segons les demarcacions i sectors (Barcelona i comarques), a les assemblees preparatòries s’escullen els compromissaris i s’estableixen els preacords que s’estimin oportuns. Des d’aquestes assemblees, es té l’oportunitat de conèixer millor el projecte cooperatiu, per col·laborar-hi, fer arribar comentaris, formular suggeriments o plantejar noves idees amb igualtat de participació. Alhora, les assemblees contribueixen també a més identificació i més implicació amb la cooperativa. Mitjançant els mecanismes de governança es prenen les decisions més destacades sobre l'entitat, tractant els assumptes de més rellevància que l'afecten i marcant el rumb de la direcció, encomanada a l'equip executiu.